Reklamácia a vrátenie tovaru

-->> Späť na rozcestník <<--

 

Čo robiť ak sa niečo nepodarí, alebo predstava vs. skutočnosť!

Hovorí sa, že aj majster tesár sa občas utne. No nielen majster tesár, stať sa to môže hocikomu, čiže aj nám. A to napriek tomu, že sa snažíme najlepšie ako vieme všemožnými silami uspokojiť vaše predstavy. Niekedy však ani najlepšia snaha nestačí. Na vine je možno zlá konštelácia hviezd, alebo sa skrátka len dostaví „Deň blbec“, kto vie? Skrátka, problém je na svete a treba ho vyriešiť.

Na nasledujúcich riadkoch sa dozviete užitočné informácie a postupy pri vybavovaní reklamácií. Čítajte pozorne.


Záručná doba

Na všetok tovar ponúkaný v našom e-shope je záručná doba 24 mesiacov ( § 620 Občianskeho zákonníka). Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru.
Na všetok použitý, alebo mierne opotrebovaný tovar ponúkaný v našom e-shope je záručná doba 12 mesiacov ( § 620 Občianskeho zákonníka). Ak má takýto tovar nedostatky, budete na nich upozornení už pri kúpe. Na tieto nedostatky sa záruka nevzťahuje. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru. 


Ako postupovať pri uplatnení reklamácie, všeobecný informácie

V prípade, že chcete uplatniť reklamáciu, najskôr nás kontaktujte mailom, alebo telefonicky (Kontakt). Reklamovaný výrobok nám môžete (ideálne až po dohode s nami) poslať na adresu: 42 s.r.o., Suché miesto 82, 900 25 Chorvátsky Grob najlepšie doporučenou zásielkou. Neposielajte ho prosím na dobierku, zbytočne tým skomplikujete situáciu sebe aj nám a predĺžite si tak nechtiac dobu vybavenia reklamácie, ďakujeme.

Do zásielky nezabudnite pribaliť všetko potrebné. Okrem reklamovaného výrobku nezabudnite k nemu pribaliť aj kompletné príslušenstvo (ak obsahuje), kópiu daňového dokladu (faktúry), stručný popis vady, prípadne aj aktuálny kontakt kde vás môžeme zastihnúť (ak sa medzičasom zmenil).

Po obdržaní zásielky sa s vami bezodkladne spojíme telefonicky, alebo e-mailom a dohodneme ďalší postup smerujúci k rýchlemu vyriešeniu reklamácie. Ak uznáme oprávnenosť vašej reklamácie si budete môcť vybrať z niekoľkých možností.

  • Chybný výrobok vám vymeníme kus za kus (ak sa stále nachádza v našej ponuke, prípadne ho ešte budeme vedieť doobjednať u výrobcu/vydavateľa)
  • Chybný výrobok vám vymeníme za iný podľa vášho výberu do výšky hodnoty toho reklamovaného
  • Vrátime vám peniaze (ak si nevyberiete ani jednu z predchádzajúcich možností máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy – ako na to sa dočítate nižšie)

V prípade výmeny či už kus za kus, alebo výberom iného výrobku znášame náklady na doručenie. Spolu s vymeneným tovarom vám zašleme aj reklamačný protokol. Vašu reklamáciu sa budeme snažiť vybaviť v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru.


Ako postupovať pri nekompletnosti zásielky, alebo mechanickom poškodení.

Ak sa už stane, že:

·        v zásielke nájdete tovar, ktorý ste si neobjednali (napríklad prišlo k zámene zásielok na našej strane)

·        tovar prišiel nekompletný (ak objednáte viacero druhov výrobkov s rôznou dodacou lehotou, prosím skontrolujte si, či vám nebola takáto zásielka rozdelená)

·        tovar prišiel nekompletný (napr. chýba dôležitá súčiastka, príslušenstvo, ktoré podľa popisu v detaile pri produkte má byť súčasťou výrobku)

·        tovar prišiel poškodený pričom samotný balík nejavil viditeľné známky poškodenia

je túto skutočnosť nutné oznámiť nám telefonicky, alebo mailom na reklamačné oddelenie prevádzkovateľa tohto e-shopu do 48 hodín od prevzatia zásielky. Neskoršie reklamácie nekompletného, alebo poškodeného tovaru nemusia byť uznané. Nekompletnosť hier, stavebníc, puzzle je nutné oznámiť do 14 dní od prevzatia.


Ako postupovať pri reklamácií prepravných služieb

Na doručovanie zásielok využívame služby zmluvných partnerov, ktorých sme starostlivo vyberali nielen podľa ceny, ale aj kvality doručovania. Napriek tomu sa môže stať, že zásielka nekorektným zaobchádzaním pri preprave príde poškodená. V takom prípade dbajte na tieto pokyny:

Pri prevzatí zásielky od kuriérskej spoločnosti si zásielku dôkladne skontrolujte.
V prípade zjavného poškodenia zásielky (obal balíčka je potrhaný, rozmočený,...) ihneď spríšte s prepravcom protokol o poškodení zásielky.
Nenechajte sa prepravcom obmäkčiť, keď vám bude tvrdiť, že zásielka je „len trochu potrhaná“, ale veď obsah je určite v poriadku.

Ako príjemca zásielky ste povinný dôkladne ju skontrolovať, zistené nedostatky spísať v prítomnosti kuriéra tzv. reklamačný protokol a do škodového záznamu uviesť zistený stav. Pri nesplnení spísania škodového zápisu nemôžu byť dodatočné reklamácie akceptované. Ak je obal zásielky viditeľne mechanicky poškodený spôsobený prepravou, zásielku nie ste povinný prevziať.

V prípade problému s dopravnou službou píšte na adresu info@nekonecno.sk a do predmetu uveďte Sťažnosť na dopravcu. Popíšte problém, uveďte svoj aktuálny kontakt, číslo zásielky a tiež číslo faktúry. Vašu sťažnosť postúpime prepravcovi a o výsledku sťažnosti vás budeme informovať. Problémy tretích strán so zlou manipuláciou so zásielkami nemôžu byť vašou starosťou a znepríjemňovať vám nakupovanie v našom e-shope.


Vrátenie tovaru a odstúpenie od kúpnej zmluvy

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ustanovením § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru.

V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

·        predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale a predaj periodickej tlače,

·        predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil,

·        poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,

·        predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, napr. tovar textilného charakteru.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy máte právo uplatniť písomnou formou (listom), alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail). Prípadne môžete na tento účel použiť, ktorý sme pre vás sprístupnili na tejto stránke. (link).

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú ak ste oznámenie od zmluvy odoslali najneskôr v posledný deň lehoty. Odstúpením od kúpnej zmluvy sa táto zmluva ruší od jeho začiatku. Podľa ust. §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môžete odstúpiť aj vo vzťahu k len časti predmetu zmluvy. Týka sa to prípadu, ak ste si objednali viacero položiek (čiže predmetom zmluvy bolo dodanie niekoľkých ďalších produktov), vtedy sa zmluva ruší len z tejto časti.  

Zákazník je povinný v lehote najneskôr 14 dní od odstúpenia kúpnej zmluvy doručiť nám tovar späť na adresu 42 s.r.o., Suché miesto 82, 900 25 Chorvátsky Grob. Do balíka nezabudnite priložiť kópiu daňového dokladu (faktúru) a nepoškodený tovar, podľa možností v originálnom obale a nepoužívaný. Neposielajte nám prosím tovar formou dobierky.  

Kúpna cena vám bude vrátená najneskôr do 14 dní na účet, ktorý ste uviedli. Majte na pamäti, že kúpnu cenu nie sme povinný vrátiť pokiaľ nám nebude doručený tovar, prípadne aspoň informácia o spätnom zaslaní. Z toho vyplýva, že čím skôr tovar pošlete, tým skôr vám budú vrátené peniaze.

V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy vám bude tovar vrátený.


Pár drobných príkladov neoprávnenej reklamácie, či odstúpenia od zmluvy.

Okrem vyššie spomínaných bodov ustanovenia § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, je tu aj niekoľko ďalších, ktoré je na tomto mieste vhodné spomenúť. Je na každom z vás, aby ste sami posúdili či je nutné rozbiehať kolotoč administratívnych a manuálnych krokov, alebo sa férovo zamyslieť nad oprávnenosťou plánovanej reklamácie. My sa vašimi reklamáciámi budeme svedomito zaoberať v každom prípade.

Za reklamáciu, alebo dôvod odstúpenia od zmluvy nemôžeme uznať napr.:

·        Výrobok nemá náležitosti potrebné k úspešnému vybaveniu vašej reklamácie (chýba daňový doklad)

·        Výrobok má už prekročenú záručnú dobu

·        Výrobok je mechanicky poškodený napríklad zlým zaobchádzaním (nepoužívajte výrobok na iný účel ako je zvykom)

·        Výrobok je nepoužiteľný z dôvodu chýbajúcich zručností či vlastností na strane užívateľa (na skladanie puzzle nemám trpezlivosť, monopoly nemám s kým hrať, vyrástol som z trička, a podobne.)

·        Nemôžeme sa tiež zaručiť za váš vkus, najmä za obsahovú náplň knihy, komiksu a ďalších podobných produktov, oficiálne prezentovaných výrobcom
atď.

Opotrebovanie nie je vada

Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál, alebo použitie sa nepovažuje za vadu. Vadu na výrobku nie je možné zamieňať si s jeho životnosťou. Napríklad životnosť textilných výrobkov ovplyvňuje počet praní alebo chemických čistení. Správnou starostlivosťou a údržbou o nami ponúkané produkty predídete zbytočným komplikáciám a tešiť sa z nich budete môcť oveľa dlhšie.

Prajeme príjemné nakupovanie. V prípade nejasností sme vám radi k dispozícií.

Vaše Nekonečno

 

-->> Späť na rozcestník <<--