Záruka

Záručná doba a reklamácia tovaru

 

Na všetok tovar ponúkaný v našom e-shope je záručná doba 24 mesiacov ( § 620 Občianskeho zákonníka). Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru
Na všetok použitý, alebo mierne opotrebovaný tovar ponúkaný v našom e-shope je záručná doba 12 mesiacov ( § 620 Občianskeho zákonníka). Ak má takýto tovar nedostatky, budete na nich upozornení už pri kúpe. Na tieto nedostatky sa záruka nevzťahuje. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru. 


Zaručiť sa môžeme za:

 

• dodržanie ceny, ktorá bola aktuálna v čase potvrdenia vašej objednávky
• kvalitné zabalenie a odoslanie tovaru bez vád (s výnimkou použitého tovaru)
• 100% akceptáciu tzv. skrytých vád (napr. chýbajúce, alebo poprehadzované strany v knihe/komikse) čiže vady, ktoré nie je možné odhaliť v čase predaja tovaru
• dodanie tovaru v kvalite a množstve podľa objednávky (ak bola akceptovaná z oboch strán)
• vynaloženie maximálneho úsilia pri vybavovaní vašich požiadaviek (i keď tiež sme len ľudia...)
• daňový doklad (faktúry) v súčasti každej zásielky

 

Naopak, zaručiť sa nemôžeme za sľuby tretích strán, ako napríklad:

 

• oneskorené doručenie zásielky vinou dopravcu
• poškodenie zásielky zlou manipuláciou počas dopravy zásielky (Nepreberajte!)
• chybne zadané údaje (preklep v adrese, neuvedené, alebo falošné telefónne číslo či iné kontakty) v objednávke
• obsahovú náplň knihy, komiksu a ďalších podobných produktov, oficiálne prezentovaných výrobcom.


 

Reklamácia tovaru a odstúpenie od kúpnej zmluvy


 

Podrobnejšie informácie spolu s popisom ako postupovať pri stornovaní objednávky nájdete v sekcii Reklamačný poriadok a odstúpenie od zmluvy.

 

Alternatívne riešenia súdnych sporov


 

Problémom a možným sporom sa snažíme čo najviac predchádzať. Ak už sa nám niečo nepodarí tak ako by ste si želali, najlepší spôsob je kontaktovať priamo nás. Ak sme pochybili, vieme si to priznať a pokúsiť sa uviesť veci na správnu mieru. Najjednoduchším riešením akýchkoľvek sporov, či nedorozumení je preto kontaktovať v prvom rade priamo nás. A to sa oplatí ešte pred tým, než sa rozhodnete prať „špinavú bielizeň“ na sociálnych sieťach, v škole, v rodnej krčme, či na rodičovskom združení. Ale ako to už v živote chodí, občas narazí „kosa na kameň“ a patová situácia si vyžaduje zásah „z vonku“. V takom prípade máte možnosť podať podľa zákona 391/2015 Z.z. návrh na začatie alternatívneho súdneho sporu. (link).

Okrem iného nás ma na starosti Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, 827 99 Bratislava
Na ktorý sa môžete obrátiť tiež.

 

Prajeme príjemné nakupovanie, Vaše Nekonecno.sk